Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 18/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-03-17

w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie:

 1. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1);
 2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zm. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423);
 3. § 19 ust. 2 pkt. 9 i § 23 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/161/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie" zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Celem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania systemu zamówień w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2015-03-18 09:36:04
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 09:36:04

Strona odwiedzona 468 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.