Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 39/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-05-06

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie "Świadczenia usług z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595; zm.: Dz.U. z 2013r. poz. 645, Dz. U z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137; zm.: Dz.U. z 2012r., poz. 1448, Dz. U. z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, zm. Dz. U. z 2014r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, zm. Dz. U . z 2015r. poz. 211) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję się komisję w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Urszula Przetak - Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - członek komisji
 3. Małgorzata Kuziemko - Wydział Komunikacji i Transportu - członek komisji,
 4. Mateusz Diakowski - Wydział Inwestycji i Remontów - członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania w zakresie świadczenia usług całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego
 2. ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1,
 3. przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorcy wykonującego zadania, o których mowa w pkt. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania o którym mowa w § 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2015-05-07 15:09:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 15:09:22

Strona odwiedzona 390 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.