Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 71/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-08-11

w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Barbara Rawecka, Sekretarz Powiatu
 2. Członkowie Komisji:
  • Magdalena Bołbot - Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego;
  • Lucyna Zawierucha - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,
  • Piotrek Ignaciuk - Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 2.

 1. Komisja dokona oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, stwierdzi czy stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych i użytkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, oraz czy upłynęły terminy przechowywania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Członkowie komisji zobowiązani są dokonać powyższej oceny w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Komisja zatwierdzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz  spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.
 2. Protokół oraz spis dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji Starosty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2015-08-18 13:59:09
data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 13:59:09

Strona odwiedzona 518 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Bołbot
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.