Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 6/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-02-09

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz.1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607 i poz. 1830) zarządzam, co następuje:

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2016 wynosi:

 1. w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - 3.133,76 zł;
 2. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - 2.954,09 zł;
 3. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - dom dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 2.802,08 zł;
 4. w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 3.066,52 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

 1. Kierownikowi Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
 2. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
 3. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie;
 4. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2015 r.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia, następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

wz. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta

data opublikowania: 2016-02-09 09:12:17
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-09 09:12:17

Strona odwiedzona 275 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.