Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 7/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-02-11

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890), oraz art. 83 b ust. 1 i 2, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, zm.: Dz. U z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 2183, poz. 2281) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin przeprowadzania kontroli przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby upoważnione, stosownie do zapisów Regulaminu.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 98/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców oraz przewoźników drogowych prowadzących krajowy transport drogowy

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-02-11 10:44:39
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 10:44:39

Strona odwiedzona 313 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.