Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 10/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-02-24

w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 110/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 9/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zmienionego zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia z udziałem osoby zainteresowanej:
a) lekarz przewodniczący składu orzekającego - 35,00 zł brutto,
b) inny specjalista - członek zespołu - 23,00 zł brutto.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2016 r.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2016-02-24 12:23:26
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-24 12:23:26

Strona odwiedzona 251 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.