Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 18/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-03-07

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji kompletności i jakości oraz odbioru wyników prac, o których mowa w art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520, poz. 831, poz. 1137, poz. 2281, z 2016 r. poz. 65), wykonywanych w związku z realizacją zadań Starosty, określonych w art. 7d ww. ustawy, mających charakter zadań publicznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz §69 i §70 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjętego uchwałą Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia weryfikacji kompletności i jakości oraz odbioru wyników prac, o których mowa w art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonywanych w związku z realizacją zadań Starosty, określonych w art. 7d ww. ustawy, mających charakter zadań publicznych, w składzie:

 1. Grzegorz Downar - Przewodniczący Komisji,
 2. Wojciech Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Marian Gąciarz - Członek Komisji,
 4. Czesław Głowacki - Członek Komisji,
 5. Sylwia Pietryka - Członek Komisji.

§2. Komisja, o której mowa w § 1, czynności związane z przeprowadzaniem weryfikacji wykonuje w terminie określonym w umowach na wykonanie prac mających charakter zadań publicznych w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§3. Wyniki weryfikacji, o której mowa w §2, Komisja utrwali w formie protokołu, który zawiera:

 1. Skład Komisji.
 2. Ustalenia.
 3. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji.
 4. Miejsce i datę sporządzenia protokołu.
 5. Podpisy członków Komisji.

§4. Zmiana składu Komisji lub jej rozwiązanie odbywa się poprzez Zarządzenie Starosty.

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2016-03-07 15:05:05
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-07 15:05:05

Strona odwiedzona 254 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.