Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 22/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-03-08

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1445 zm: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 2183, poz. 2281) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję się komisję w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Małgorzata Kuziemko - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu - członek komisji,
 3. Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów - członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. "usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego",
 2. ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1,
 3. przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorcy wykonującego zadania, o których mowa w pkt. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu po wyborze oferenta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2016-03-09 11:58:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-09 11:58:50

Strona odwiedzona 269 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.