Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 44/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-06-01

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.330; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz.4, poz.978, poz.1045, poz.1166. poz.1333, poz. 1844, poz. 1893)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 41 ust 2 otrzymuje brzmienie:
  "Druki ścisłego zarachowania podlegają w jednostce oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnej do tego celu założonej "Księdze druków ścisłego zarachowania" lub innej ewidencji określonej w przepisach prawa zwanej dalej "Księgą". W księdze tej rejestruje się, pod odpowiednią datą, liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy, każdorazowo wprowadza się też stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania",
 2. załącznik nr 2 i 3 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w zakresie sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych dotyczących środków budżetowych ujętych w planie finansowym Starostwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-06-03 15:15:39
data ostatniej aktualizacji: 2016-06-03 15:15:39

Strona odwiedzona 237 razy
Inf. przygotowana przez: Mariola Płuciennik
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.