Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 77/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-09-21

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902), art. 772 § 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 i poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, poz. 1224, poz. 1240 i poz. 1268, z 2016 r. poz. 868, poz. 910, poz. 960 i poz. 1053) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie do zapoznania wszystkich pracowników z Regulaminem wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 52/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienione zarządzeniem Nr 22/2010 z dnia 24 marca 2010 r., Zarządzeniem Nr 77/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 106/2011 z dnia 20 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 3/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po podpisaniu w terminie 14 dni od ogłoszenia. Za dzień ogłoszenia uznaje się datę wywieszenia niniejszego regulaminu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-09-21 14:03:32
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-21 14:03:32

Strona odwiedzona 364 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.