Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 87/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-10-17

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam minimalne stawki czynszu dzierżawnego 1 m2 gruntów stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na cele:
  1. składowe, magazynowe - 2,00 zł/m2 rocznie,
  2. pod pawilony, kontenery- 10,00 zł/m2 rocznie,
  3. parkingowe - 12,00 zł/m2 rocznie,
  4. pod garaże - 10,00 zł/m2 rocznie,
  5. pod działalność gospodarczą - 30,00 zł/m2 rocznie,
  6. rekreacja - 1,00 zł/m2 rocznie,
  7. tereny zieleni, trawniki - 0,10 zł/m2 rocznie,
  8. uprawa warzyw - 0,10 zł/m2 rocznie,
  9. uprawy pod folią - 0,12 zł/m2 rocznie,
  10. ogrody przydomowe - 0,05 zł/m2 rocznie,
  11. grunty siedliskowe i dożywotki - 0,04 zł/m2 rocznie,
  12. reklamowe (za 1 m2 powierzchni zajętego gruntu) - 12 zł/m2 miesięcznie,
  13. reklamowe (za 1 m2 powierzchni reklamowej lub baneru, bilbordu) - 33,00 zł/m2 miesięcznie,
  14. uprawy polowe:
   • za powierzchnie do 500 m2 - 0,11 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie ponad 500 m2 do 1000 m2 - 0,10 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie ponad 1000 m2 do 2000 m2 - 0,05 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie ponad 2000 m2 do 5000 m2 - 0,03 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie ponad 5000 m2 w zależności od klas bonitacyjnych gruntu:

   • czynsz od gruntu ornego:
    Roczne stawki czynszu wyrażone w zł od 1 ha gruntu ornego klasy:
    IIIIIIaIIIbIVaIVbVpozostałe
    325,00262,00226,00193,00153,00115,0038,5015,00

    czynsz od użytku zielonego:
    Roczne stawki czynszu wyrażone w zł od 1 ha użytku zielonego klasy:
    IIIIIIIVVpozostałe
    290,00210,00150,0083,0034,0013,00
  15. dla gruntów pod wodami stojącymi (Ws) - 110,00 zł/ha rocznie,
  16. dla gruntów pod rowami (W) - 40,00 zł/ha rocznie,
 2. Ustalam minimalne stawki czynszu dzierżawnego 1 m2 budynków wraz z gruntem, stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa na cele:
  1. garaże - 27,00 zł/m2 rocznie,
  2. budynki i pomieszczenia gospodarcze - 10,00 zł/m2 rocznie.
 3. Stawki określone w ust. 1, za wyjątkiem lit. o) i p) oraz ust. 2 nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
 4. Za grunty i budynki przeznaczone do dzierżawy na cele inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 opłata za 1 m2 gruntu uzgadniana będzie pomiędzy stronami.

§ 2. Za grunty i budynki przeznaczone do dzierżawy, stosuje się stawki czynszu określone w § 1, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz dzierżawny w skali roku nie może być niższy niż 100,00 zł netto.

§ 3. Stawki czynszu dzierżawnego mogą zostać obniżone, jeżeli wymagają tego uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

§ 4. Ustalone w niniejszym zarządzeniu stawki czynszu należy traktować jako podstawę do ustalenia stawek czynszu wywoławczego w przypadku stosowania procedury przetargowej.

§ 5. Ustalona w umowie wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2016-10-18 11:45:30
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 11:45:30

Strona odwiedzona 312 razy
Inf. przygotowana przez: Jolanta Ilińska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.