Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 113/2016
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2016-12-12

w sprawie ustalenia wzorów projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wniosku do Zarządu Powiatu

Na podstawie § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 283) oraz § 19 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. zmienionego uchwałą Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego wzory:

 1. projektu uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - zał. nr 1;
 2. wniosku do Zarządu Powiatu - zał. nr 2.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego do ścisłego stosowania i przestrzegania ustalonych wzorów projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wniosku do Zarządu Powiatu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom/kierownikom wydziałów/referatów Starostwa Powiatowego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 3/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wniosku do Zarządu Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2016-12-13 08:53:33
data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 08:53:33

Strona odwiedzona 269 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.