Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 30/2017
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2017-03-07

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 15 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionej uchwała Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. oraz uchwała Nr 335/2016 Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego zarządzeniem Nr 23/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 45/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 01 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w rozdziale 6 wprowadza się następujące zmiany:

 1. w ust. 3:
  1. pkt 3.3 otrzymuje brzmienie:
   "Opracowywanie projektu budżetu, zmian budżetowych oraz prowadzenie ewidencji planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, z uwzględnieniem planowanych kwot zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Opracowywanie harmonogramu wydatków budżetu powiatu i jego zmian. Prowadzenie spraw rachunków bankowych powiatu oraz lokat terminowych środków pieniężnych. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach zobowiązań długoterminowych powiatu, w tym kredytów, pożyczek i obligacji.";
  2. w pkt 3.4 skreśla się ppkt 6 i 11;
  3. w pkt 3.10 w zdaniu pierwszym dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:
   " - stanowisko pracy do spraw rozliczeń finansowych (w zakresie uruchomienia środków finansowych dla jednostek organizacyjnych)",
 2. w ust. 5 pkt 5.10 w zdaniu pierwszym i w zdaniu drugim dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:
  "- stanowisko pracy do spraw należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie rozliczenia podatku VAT",
 3. ust. 7:
  1. w pkt 7.4 skreśla się ppkt 4;
  2. w pkt 7.10 w zdaniu pierwszym dodaje się tiret trzecie i w zdaniu drugim tiret czwarte w brzmieniu:
   "- pracownika na stanowisku pracy do spraw rachunkowości budżetu w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)";
 4. w ust 8 :
  1. pkt 8.3 otrzymuje brzmienie:
   "Prowadzenie rozliczeń finansowych - regulowanie zobowiązań Starostwa oraz sporządzanie dowodów bankowych na operacje gotówkowe i bezgotówkowe. Prowadzenie harmonogramu wydatków Starostwa. Prowadzenie spraw związanych z kwitariuszami przychodowymi. Realizacja harmonogramu wydatków budżetu powiatu (zasilanie finansowe wykonawców budżetu)";
  2. w pkt 8.4 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:
   " 1a) uruchamianie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych na realizacje ich planów finansowych zgodnie z harmonogramem wydatków powiatu oraz prowadzenie ewidencji przekazanych środków pieniężnych dla jednostek organizacyjnych techniką ręczną lub komputerowo w formie kartotek (księga pomocnicza w myśl ustawy o rachunkowości)";
  3. w pkt 8.10 w zdaniu drugim dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:
   "- pracownika na stanowisku pracy do spraw planowania budżetowego (w zakresie uruchomienia środków finansowych dla jednostek organizacyjnych)",
 5. w ust. 9 pkt 9.4 dodaje się ppkt 10a w brzmieniu:
  " 10a) prowadzenie rejestru wydziałowego pieczęci";
 6. w ust. 11 w pkt 11.4 ppkt 5 otrzymuje brzmienie :
  " 5) bieżący odbiór i dostarczanie korespondencji wydziału do kancelarii ogólnej i sekretariatów, przyjmowanie korespondencji wewnętrznej w Wydziale Finansowo - Księgowym, w tym odpowiednie oznaczenie i potwierdzenie odbioru oraz sporządzanie zamówień ( zapotrzebowań ) na materiały biurowe i ich wydawanie".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2017-03-14 10:41:03
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 10:41:03

Strona odwiedzona 181 razy
Inf. przygotowana przez: Mariola Płuciennik
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.