Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 125/2017
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2017-11-22

w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2255) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 22:
  1. ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzemieniu: "3) świadczenia pieniężnego na dziecko osób uprawnionych do korzystania z Funduszu wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 z okazji Świąt Bożego Narodzenia.";
  2. ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Wysokość wsparcia świątecznego i wysokość świadczenia pieniężnego na dziecko z okazji Świąt Bożego Narodzenia określa się w zależności od posiadanych środków Funduszu oraz przyznawane są na zasadach określonych w § 16.";
  3. dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
   "5. Wysokość dopłat do wsparcia świątecznego oraz świadczenia pieniężnego na dziecko z okazji Świąt Bożego Narodzenia ustala się według zasad określonych w załączniku nr 7.
   6. Z wnioskiem o świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka są uprawnieni do korzystania z Funduszu, występuje jeden z rodziców.";
 2. w § 25 w ust. 1 skreśla się pkt 3 oraz skreśla się ust. 3.

§ 2. Zmiana Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, o którym mowa w § 1 została uzgodniona z Przedstawicielem załogi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

data opublikowania: 2017-11-22 12:52:59
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 12:52:59

Strona odwiedzona 241 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.