Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 25/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-04-05

w sprawie ustalenia godzin i zasad pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dniu 8 kwietnia 2005 r., w którym odbędą się uroczystości pogrzebowe Papieża Jana Pawła II

Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271; z 2003 r. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz § 4 ust.2 lit e Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz w związku z apelem władz rządowych z uwagi na uroczystości pogrzebowe Ojca Świętego Jana Pawła II odbywające się w dniu 8 kwietnia 2005 r. zarządzam, co następuje:

§1
 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie dnia 8 kwietnia 2005 r. pracuje w godz.730 -1530.
 2. Zwalnia się większość pracowników z obowiązku świadczenia pracy w dniu 8 kwietnia 2005 r.
 3. Jednocześnie polecam naczelnikom, kierownikom wydziałów, biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie wyznaczenie po jednej osobie z każdego wydziału, referatu lub biura w celu obsługi interesantów w ramach dyżuru, aby nie dezorganizować pracy urzędu.
 4. W Wydziale Komunikacji i Transportu należy zapewnić w razie potrzeby większą liczbę osób konieczną do prawidłowej obsługi interesantów.
§2

Pracownicy, którzy w dniu 8 kwietnia 2005 r. będą świadczyć prace w ramach dyżuru otrzymują dzień wolny w dniu 16 kwietnia 2005 r., który został wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. jako dzień pracy.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu, zobowiązuje ono jednocześnie naczelników, kierowników referatów i biur do zapoznania z jego treścią wszystkich pracowników.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-06-23 11:21:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 11:21:49

Strona odwiedzona 1487 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.