Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 13/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-01-26

w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie

Na podstawie § 20 ust. l Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zwany w dalszej części zarządzenia "Zespołem"

§2
  W skład Zespołu wchodzą:
 1. Przewodniczący - Wojciech Kowalski - Z-ca Geodety Powiatowego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 2. Członkowie:
  1. Dorota Koleda - Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
  2. Ryszard Szachniewicz - Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  3. Andrzej Szyszko - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie
§3

Pod nieobecność przewodniczącego lub członków w pracy Zespołu uczestniczą osoby ich zastępując/wy znaczone przez przewodniczącego Zespołu.

§4

Zespół działa w oparciu o Regulamin Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie.

§5

Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

§6

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-06-29 09:20:50
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 09:20:50

Strona odwiedzona 1693 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.