Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 11/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-01-25

w sprawie określenia trybu składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art.18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Pracownicy starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu obowiązani są do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, zwanego dalej "oświadczeniem", w trybie określonym w § 2 - 4.

§ 2

Pracownicy starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu są obowiązani do złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru według wzoru określonego załącznikiem do zarządzenia.

§ 3

Podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy lub jej zatajenie powoduje odpowiedzialność karną na zasadach określonych w art. 233 § 1 k.k.

§ 4
 1. Wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenia składane są u Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Oświadczenia przechowywane są w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich - Kadry.
§ 5
 1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich do prowadzenia rejestru oświadczeń.
  Rejestr ten winien zawierać:
  1. numer zarejestrowanego oświadczenia,
  2. imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie,
  3. datę złożenia oświadczenia,
  4. podpis pracownika składającego oświadczenie.
 2. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich do przekazywania Staroście informacji o:
  1. pracownikach, którzy nie złożyli oświadczeń,
  2. wystąpieniach uprawnionych organów o ujawnienie informacji zawartych w oświadczeniach.
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 4 stycznia 2005r.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-06-29 09:43:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 09:43:43

Strona odwiedzona 1545 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.