Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 67/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-10-07

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - wykonanie remontu nawierzchni części drogi stanowiącej nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Zezwalam inwestorowi - Gminie Stare Czarnowo na wykonanie na własny koszt remontu nawierzchni części drogi stanowiącej nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395, położonej w obrębie Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo.
 2. Zobowiązuję inwestora do uporządkowania i przywrócenia terenu prac, o których mowa w ust.1 do pełnej używalności po ich zakończeniu.
 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury technicznej, inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na własny koszt.
 4. Po wykonaniu prac inwestor jest zobowiązany powiadomić Starostę Gryfińskiego, celem uczestnictwa w odbiorze.
§ 2
 1. Zarządzenie niniejsze nie zastępuje pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 2. Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia porozumienia, dotyczącego realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres nie dłuży niż trzy lata.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-10-14 09:07:09
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-14 09:07:09

Strona odwiedzona 1562 razy
Inf. przygotowana przez: Rafał Wołosiak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.