Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 66/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-10-07

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych, dla wykonania nowej nawierzchni, nieruchomościami drogowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr 94 i część działki nr 2 , położone w obrębie ewidencyjnym Stary Błeszyn, gmina Mieszkowice oraz działka nr 10/3 i działka nr 12, położone w obrębie Troszyn, gmina Mieszkowice

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Zezwalam inwestorowi – Gminie Mieszkowice na wykonanie na własny koszt nowej nawierzchni na drogach stanowiących nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 94 i część działki nr 2, położonych w obrębie Stary Błeszyn, gmina Mieszkowice oraz działka nr 10/3 i działka nr 12, położonych w obrębie Troszyn, gmina Mieszkowice.
 2. Zobowiązuję inwestora do uporządkowania i przywrócenia terenu prac, o których mowa w ust.1 do pełnej używalności po ich zakończeniu.
 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury technicznej, inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na własny koszt.
 4. Po wykonaniu prac inwestor jest zobowiązany powiadomić Starostę Gryfińskiego, celem uczestnictwa w odbiorze.
§ 2
 1. Zarządzenie niniejsze nie zastępuje pozwolenia na budowę, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 2. Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia porozumienia, dotyczącego realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres nie dłuży niż trzy lata.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-10-14 09:14:11
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-14 09:14:11

Strona odwiedzona 1469 razy
Inf. przygotowana przez: Rafał Wołosiak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.