Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 33/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-05-18

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.

Na podstawie Uchwały Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§ 1
 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.037 zł, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł, w tym:
   • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.000 zł,
  • dział 710 -Działalność usługowa, rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), o kwotę 2.337 zł, w tym:
   • § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.337zł,
  • dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.700 zł, z tego:
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.684 zł, w tym;
    • § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.684zł,
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 16 zł, z tego:
    • § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 16 zł,
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.037 zł, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł, w tym:
   • § 4260 - Zakup energii - 6.000 zł,
  • dział 710 -Działalność usługowa, rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), o kwotę 2.337 zł, w tym:
   • § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.337 zł,
  • dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.700 zł, z tego:
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.684 zł, w tym;
    • § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.684 zł,
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 16 zł, z tego:
    • § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 16 zł,
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE
  Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie dokonuje się na wniosek dysponentów:
 • Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich -zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS,
 • Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej-zabezpieczenie środków na promocję powiatu.

data opublikowania: 2005-06-23 09:11:33
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 09:11:33

Strona odwiedzona 1570 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.