Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 91/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-05

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych – odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi krajowej nr 26 do cieku wodnego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,32 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Chojna

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Wyrażam zgodę Spółce z o.o. "Transprojekt Gdański" ulica Partyzantów 72 B 80 – 254 Gdańsk, na dysponowanie w celach budowlanych – odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi krajowej nr 26 do cieku wodnego (rów), nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,32 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Grabowo gmina Chojna, pod następującymi warunkami:
  1. przewód kanalizacji deszczowej do przedmiotowego rowu wprowadzić za pomocą typowego wylotu;
  2. w miejscu wprowadzenia wylotu, rów umocnić za pomocą elementów stałych z jednoczesnym jego udrożnieniem w kierunku ujścia wraz z przepustem pod drogą;
  3. na wykonanie wylotu oraz na wprowadzenie ścieków opadowych do ziemi uzyskać pozwolenie wodnoprawne;
 2. Inwestor jest zobowiązany do uporządkowania i przywrócenia terenu prac, o których mowa w ust.1 do pełnej używalności po ich zakończeniu.
 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury technicznej, inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na własny koszt.
 4. Po wykonaniu prac inwestor jest zobowiązany powiadomić Starostę Gryfińskiego celem ewentualnego uczestnictwa w odbiorze.
§ 2
 1. Zarządzenie niniejsze nie zwalnia inwestora od przestrzegania przepisów prawa budowlanego i prawa wodnego, a w szczególności od obowiązku uzyskania stosownych zgód i pozwoleń lub dokonania stosownych zgłoszeń.
 2. Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia porozumienia, dotyczącego realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 3
  Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-12-08 11:14:11
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-08 11:14:11

Strona odwiedzona 1451 razy
Inf. przygotowana przez: Rafał Wołosiak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.