Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 30/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-04-29

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; zm.: z 1998 r. Nr 113, poz. 717, Nr 106, poz. 668,; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128 poz.1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz.1354; z 2002 r. Nr 74, poz. 676,Nr 196 ,poz.1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673,Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz.1252, Nr 240, poz.2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71) zarządzam, co następuje:

§1

§15 ust.3 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie otrzymuje brzmienie:
"Ustala się następujące godziny pracy wszystkich wydziałów Starostwa powiatowego w Gryfinie:
- poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- wtorek-piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30,
z zastrzeżeniem §15 ust.4."

§2

Do § 15 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
"Ustala się następujące godziny pracy Biura Paszportowego:
- poniedziałek od godz. 12.30 do godz. 15.30,
- wtorek od godz. 8.00 do godz. 11.00,
- środa od godz. 12.30 do godz. 15.30,
- czwartek od godz. 12.30 do godz. 15.30,
- piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00."

§3

Zarządzenie wchodzi w życie - po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty- w terminie od 23 maja 2005 r.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 44/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Starosty Gryfińskiego w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

W związku z Uchwałą Nr XXII/278/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych oraz wydawaniem paszportów, z uwagi na działalność Biura Paszportowego funkcjonującego w strukturach Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie istnieje potrzeba uregulowania kwestii godzin pracy ww. Biura w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-06-23 09:37:22
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 09:37:22

Strona odwiedzona 1542 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.