Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 11/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-02-06

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie § 55 ust. 4 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/29/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 4 poz. 79) i § 16 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/398/2005 r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 1/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadzam następujące zmiany:

 1. w § 2 ust.1 dotychczasowy pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "5) Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska - członek;";
 2. w § 2 ust.1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
  "6) p. o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Izabela Jaworska - Florek - sekretarz."
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2006-03-01 10:06:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-01 10:06:35

Strona odwiedzona 1507 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.