Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 19/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-03-15

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usunięcie rozbieżności w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków, polegającej na sprawdzeniu granic wewnętrznych powiatu gryfińskiego"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539), zarządzam co następuje:

§ 1.
  Powołuje się komisję przetargową w składzie:
 1. Wojciech Kowalski - przewodniczący komisji;
 2. Stojan Diakowski - sekretarz komisji;
 3. Andżelika Sobolewska - członek komisji;
 4. Marian Gąciarz - członek komisji.
§ 2.

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usunięcie rozbieżności w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków, polegającej na sprawdzeniu granic wewnętrznych powiatu gryfińskiego" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3.

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2006-03-16 15:04:55
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-16 15:04:55

Strona odwiedzona 1317 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.