Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 16/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-03-08

w sprawie zasad redagowania i szaty graficznej korespondencji

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
  Stosuje się dwa rodzaje papieru:
 1. papier w kolorze białym z nadrukiem "Starostwo Powiatowe w Gryfinie" lub nazwą komórki organizacyjnej w lewym górnym rogu wykorzystuje się do pism zwykłych, o charakterze roboczym tj. decyzji administracyjnych etc. wzór stanowi załącznik Nr 1;
 2. papier wizytówkowy o szorstkiej fakturze, kolorowy z herbami gmin, powiatu do pism o wyjątkowym charakterze (powołania, nagrody, gratulacje, listy).
§ 2.
 1. Papiery wskazane w § 1 należy stosować tylko w ilości odpowiadającej liczbie adresatów poza urzędem, do których pismo jest adresowane bądź przekazywane do wiadomości.
 2. Do kopii pisma należy stosować jedynie papier bez nadruku tzn. w razie pisma w dwóch egzemplarzach tylko jeden powinien być na papierze z nadrukiem.
§ 3.
  Stosuje się następujące ustawienia strony:
 1. marginesy dolny, górny i prawy - 2,5 cm;
 2. margines lewy - 2,5 cm+1cm na oprawę.
§ 4.
 1. Każde pismo musi zawierać znak sprawy zgodny z wymogami jednolitego rzeczowego wykazu akt (symbol komórki organizacyjnej, inicjały pracownika, kolejny numer sprawy, rok).
 2. Obowiązuje europejski układ pism stanowiący załącznik Nr 2.
§ 5.
 1. Treść pisma nie może nakładać się na nadruk "Starostwo Powiatowe" lub nazwę komórki organizacyjnej.
 2. Nazwa miesiąca powinna wyrażona być słownie, a nie za pomocą cyfr np. "Gryfino, dnia 22 czerwca 2005r."
§ 6.

Pismo powinno być sporządzone na komputerze, przy czym można zastosować tylko jeden rodzaj czcionki o rozmiarze maksymalnym 14 pikseli, jak najbardziej czytelnej np. Times News Roman, Arial.

§ 7.

Zwrot rozpoczynający i zwrot zakończeniowy są zastrzeżone według uznania dla Kierownictwa. W związku z powyższym należy stosować odstęp min. 3 cm nad i pod treścią

§ 8.

Na pismach nie mogą być czynione widoczne poprawki korektorem, ani skreślenia.

§ 9.

Pracownik opracowujący projekt pisma umieszcza na ostatniej kopii z lewej strony parafę i pieczątkę służbową z adnotacją "sporządził", natomiast przełożony aprobujący - "akceptuję".

§ 10.

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-03-17 11:39:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-17 11:39:29

Strona odwiedzona 1508 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.