Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 13/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-02-22

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006

Na podstawie Uchwały Nr 700/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2006 - zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.900,87 zł, z tego:
  1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
   1. § 4300 -Zakup usług pozostałych - 9.969 zł,
   2. § 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 31 zł;
  2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność
   1. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 383 zł,
   2. § 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1 517,87 zł;
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.900,87 zł, z tego:
  1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
   1. § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 10.000 zł;
  2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność
   1. § 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.900,87 zł;
 3. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 608 zł, z tego:
  1. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   1. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 608 zł;
 4. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 608 zł, z tego:
  1. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   1. § 4300 - Zakup usług pozostałych - 608 zł;
§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-03-29 10:30:36
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-29 10:30:36

Strona odwiedzona 1319 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Skrzyniarz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.