Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 21/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-03-29

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Na wniosek pracownika, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, zaakceptowany przez przełożonego, Starosta Gryfiński może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością Powiatu Gryfińskiego.";
 2. w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Wniosek dołącza się do polecenia wyjazdu służbowego.";
 3. § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2. Ustala się odpłatność za 1 kilometr przebiegu w przypadku przejazdu przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w podróży służbowej na obszarze kraju, samochodem osobowym nie będącym własnością Urzędu w wysokości:
  1. 0,25 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
  2. 0,40 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3."
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-03-30 13:59:54
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-30 13:59:54

Strona odwiedzona 1431 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.