Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 25/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-04-05

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Panią Izabelę Jaworską - Florek pełnomocnikiem do spraw wyborów - zwanym dalej urzędnikiem wyborczym.

§ 2.

Zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym określa porozumienie z dnia 23 sierpnia 1999 r. zawarte pomiędzy Starostę Gryfińskim a Dyrektorem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

§ 3.

Zakres działania i kompetencje urzędnika wyborczego określa § 1 ust. 2 oraz § 2 porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 7/99 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2006-04-10 09:12:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-10 09:12:59

Strona odwiedzona 1444 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.