Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 27/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-04-10

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie § 16 ust.1 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku z art.8 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządzam, co następuje :

§ 1.

Powołuję Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

 1. Marta Szamburska - Przewodnicząca Komisji;
 2. Marta Niewiarowska - Zastępca przewodniczącej Komisji;
 3. Karina Osińska - członek Komisji;
 4. Barbara Langer- członek Komisji;
 5. Marzena Wesołowska- członek Komisji;
 6. Ryszard Dziok - członek Komisji.
§ 2.

Zadaniem Komisji jest opracowywanie opinii wynikających z odpowiednich przepisów zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu przedstawiania ich odpowiednim organom powiatu.

§ 3.

Zatwierdzam Regulamin Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-04-12 12:48:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-12 12:48:14

Strona odwiedzona 1506 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Łozińska-Różak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.