Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 23/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-03-31

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006

Na podstawie Uchwały Nr 700/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2006 - zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 67.840 zł, z tego:
  1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
   1. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 29.720 zł,
   2. § 4270 - Zakup usług remontowych - 3.000 zł;
  2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe:
   1. § 4430 - Różne opłaty i składki - 20.000 zł,
   2. § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 120 zł;
  3. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i potyczek jednostek samorządu terytorialnego:
   1. § 4300 - Zakup usług pozostałych - 15.000 zł;
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 67.840 zł, z tego:
  1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
   1. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł,
   2. § 4300 - Zakup usług pozostałych - 24.000 zł,
   3. § 4430 - Różne opłaty i składki - 3.000 zł,
   4. § 4480 - Podatek od nieruchomości - 720 zł;
  2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe:
   1. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 120 zł,
   2. § 4300 - Zakup usług pozostałych - 20.000 zł;
  3. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i potyczek jednostek samorządu terytorialnego:
   1. § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 15.000 zł.
 3. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.394 zł, z tego:
  1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe:
   1. § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.260 zł,
   2. § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 134 zł;
 4. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.394 zł, z tego:
  1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe:
   1. § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 252 zł,
   2. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 46 zł,
   3. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.096 zł.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-05-10 12:43:18
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-10 12:43:18

Strona odwiedzona 1430 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.