Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 9/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-01-31

w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia na 2006r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004r.Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398.) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 110/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.10.2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Ustalam stawkę wynagrodzenia na 2006r. dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie w następujący sposób:
  1. za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia z udziałem osoby zainteresowanej:
   1. lekarz przewodniczący składu orzekającego - 15 zł brutto,
   2. inny specjalista - członek zespołu - 12 zł brutto.
  2. za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia bez udziału osoby zainteresowanej:
   1. lekarz przewodniczący składu orzekającego - 12 zł brutto,
   2. inny specjalista - członek zespołu - 10 zł brutto.
§ 2.

Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest umowa oraz rachunek przedstawiony przez członka Zespołu i zaakceptowany przez Przewodniczącego Zespołu oraz księgowego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia 2006r.

data opublikowania: 2006-05-16 11:00:54
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-16 11:00:54

Strona odwiedzona 1365 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Kwietniewska-Łacny
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.