Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 62/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-06-30

w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie § 3 w związku z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 1. Zobowiązuje się Naczelników/Kierowników Wydziałów/Biur do zapoznania podległych pracowników z dokumentami, o których mowa w § 1.
 2. Oświadczenia wszystkich pracowników o zapoznaniu z dokumentami, o których mowa w § 1 winny być złożone do akt osobowych w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia. Wzór w/w oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym.
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-07-21 14:43:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-21 14:43:26

Strona odwiedzona 1509 razy
Inf. przygotowana przez: Waldemar Trzeciak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.