Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 68/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-07-20

w sprawie wprowadzenia opłaty za usługi ksero dla interesantów Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłaty za usługi ksero dla interesantów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2.

Wysokość pobieranej opłaty za jedno odbicie oraz zasady świadczenia usług ksero określa instrukcja, stanowiąca załącznik do zarządzenia. Opłata może ulec zmianie w drodze aneksu do wyżej określonej instrukcji.

§ 3.

Wpływy z tytułu opłat za wykonaną usługę stanowią dochód Powiatu Gryfińskiego.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 02/2002 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za usługi ksero dla interesantów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-07-24 09:16:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:16:12

Strona odwiedzona 1688 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.