Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 88/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-20

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz.1020 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 5 ust. 8 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: "e) Skarbnik Powiatu";
 2. w § 5 ust. 8 pkt 1dodaje się lit. f w brzmieniu: "f) Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - sekretarz komisji";
 3. w § 7 ust. 2 pkt 5 po lit. k dodaje się literę l w brzmieniu: "l) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę";
 4. w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. g otrzymuje brzmienie: "g) zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia z obecnego zakładu pracy lub Powiatowego Urzędu Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku".
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Starosty
Wicestarosta
Józef Ruciński

data opublikowania: 2006-09-22 14:34:05
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-22 14:34:05

Strona odwiedzona 1438 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.