Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 89/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-22

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 1042-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959,Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610 i Nr 86, poz.732, Nr 167, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie do zapoznania się i bezwzględnego stosowania Regulaminu Pracy.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, składają do akt osobowych wszyscy pracownicy w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie Regulaminu Pracy.
§ 3.

Regulamin Pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2000 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Zarządzenie Nr 69/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych, dni i godzin wolnych za godziny nadliczbowe, urlopów bezpłatnych i okolicznościowego zwolnienia od pracy oraz Polecenie służbowe Nr 1/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i procedury przekazywania stanowiska pracy.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-09-26 09:49:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 09:49:26

Strona odwiedzona 1840 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.