Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 93/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-26

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz.973) i w związku z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332) i w oparciu o art.94 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252 i Nr 240, poz.2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610 i Nr 86, poz.732) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 17/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (badania okresowe, badania kontrolne) stwierdzona zostanie przez zakładowego lekarza okulistę bądź lekarza medycyny pracy konieczność stosowania okularów korygujących wzrok;";
 2. § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) stwierdzone w zaświadczeniu lekarskim wydanym przez zakładowego lekarza okulistę pogorszenie się wzroku uprawnia pracownika do złożenia wniosków o refundacje w terminie niezależnym od kolejnych badań okresowych.";
 3. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zaświadczenie od zakładowego lekarza okulisty bądź lekarza medycyny pracy o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego;";
 4. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) oryginał faktury lub rachunku z pracowni optycznej wystawionego imiennie na pracownika Starostwa Powiatowego w Gryfinie.";
 5. § 10 otrzymuje brzmienie: " § 10. Pracodawca w szczególnych i nie objętych odrębnymi przepisami prawnymi sytuacjach oraz w oparciu o zaświadczenie lekarskie wystawione przez zakładowego lekarza okulistę lub lekarza medycyny pracy a także w porozumieniu bądź na wniosek pracownika służby BHP może zrefundować okulary (bez względu na ich właściwości korekcyjne lub lecznicze) dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach obsługi i na stanowiskach pomocniczych.".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2006-09-27 15:09:44
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-27 15:09:44

Strona odwiedzona 1447 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.