Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 96/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-29

w sprawie określenia zasad związanych z organizowaniem praktyki studenckiej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję pracowników tutejszego Urzędu do kierowania osób zainteresowanych odbyciem praktyk studenckich w Starostwie Powiatowym w Gryfinie do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, który zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa zajmuje się przedmiotową materią.

§ 2.

Wyznaczony pracownik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich:

 1. udziela podmiotom zainteresowanym informacji nt. możliwości odbycia praktyk studenckich w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i wymaganych dokumentach;
 2. po uzyskaniu zgody Starosty Gryfińskiego na przyjęcie studenta na praktyki studenckie uzgadnia z pracownikiem kierującym komórka organizacyjną Starostwa, której zakres działania związany jest merytorycznie z określonym przez Uczelnię programem praktyki miejsce, termin (w przypadku gdy program praktyki związany jest z pracą kilku komórek organizacyjnych Starostwa) i osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w przedmiotowej komórce;
 3. organizuje przebieg praktyki, w tym:
  1. koordynuje proces adaptacji studentów, w szczególności:
   • przedstawia plan praktyki,
   • informuje o czasie codziennej praktyki,
   • przedstawia studentów osobom, z którymi będą się kontaktować,
   • oprowadza studentów po siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie i innych budynkach Urzędu - przekazuje ogólne informacje dot. mieszczących się tam komórek organizacyjnych Starostwa;
  2. ustala terminy i miejsce przeprowadzenia:
   • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
   • szkolenia BHP;
  3. zapoznaje studentów ze strukturą samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu oraz strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
   • ustawa o samorządzie powiatowym,
   • statut powiatu,
   • regulamin organizacyjny Starostwa
  4. sprawuje nadzór nad potwierdzaniem przez studentów codziennie swojej obecności;
  5. sporządza na podstawie arkuszy ( załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) , projekt opinii podsumowującej praktykę, którą podpisuje Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich;
  6. prowadzi dokumentację związaną z praktyką studencką odbyta w Starostwie.
§ 3.

Osoba odpowiedzialna za realizację praktyki w komórce organizacyjnej Starostwa, której zakres działania związany jest merytorycznie z określonym przez Uczelnię programem praktyki zobowiązana jest:

 1. w sposób jasny i fachowy przekazać studentowi posiadaną wiedzę zgodnie z programem praktyki;
 2. zgłaszać wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich naruszenie dyscypliny pracy lub ogólnie przyjętych w miejscu odbywania praktyki zasad zachowania i postępowania;
 3. na koniec codziennej praktyki na arkuszu sporządzić opinię podsumowującą praktykę studenta w ramach komórki organizacyjnej Starostwa.
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Starosty Gryfińskiego
Józef Ruciński
Wicestarosta Gryfiński


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-10-03 10:17:46
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-03 10:17:46

Strona odwiedzona 1695 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.