Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 97/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-10-03

w sprawie Zmiany zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1045, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610 ) oraz w oparciu o Polską Normę PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Powołuję pracownika służby BHP do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.";
 2. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4.Ponadto zobowiązuję do ścisłej współpracy z powołanym pracownikiem służby BHP wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz udzielania ww. pracownikowi niezbędnych informacji.";
§ 2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego tj. " Instrukcję oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie" otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego tj. " Plan przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie" otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-10-05 12:55:51
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-05 12:55:51

Strona odwiedzona 1292 razy
Inf. przygotowana przez: Karina Brzęczek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.