Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 94/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-09-28

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla miasta Gryfino obręby 1,2,3,4,5 w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji komputerowych plików SWDE wydanych z bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w systemie bazy zintegrowanej w programie EWID 2000"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79 poz. 551), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Andrzej Krzemiński - przewodniczący komisji;
 2. Stojan Diakowski - sekretarz komisji;
 3. Andżelika Sobolewska - członek komisji;
 4. Wojciech Kowalski - członek komisji.
§ 2

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla miasta Gryfino obręby 1,2,3,4,5 w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji komputerowych plików SWDE wydanych z bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w systemie bazy zintegrowanej w programie EWID 2000" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-11-30 10:46:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 10:46:26

Strona odwiedzona 1264 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Madejak-Saków
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.