Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 107/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-11-03

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu "65" na układ "2000""

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Grzegorz Downar - przewodniczący komisji;
 2. Stojan Diakowski - sekretarz komisji;
 3. Marian Gąciarz - członek komisji;
 4. Andrzej Krzemiński - członek komisji.
§ 2

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu "65" na układ "2000"" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-11-30 10:46:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 10:46:26

Strona odwiedzona 1194 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Madejak-Saków
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.