Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 111/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-11-24

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 13 oraz Rozdziału 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 38/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w regulaminie wewnętrznym Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 38/2006 Starosty Gryfińskiego wprowadza się zmiany:
  1. w § 1 ust.3 pkt 2 dodaje się literę j w brzmieniu:
   "j) kontroler techniczny;" ;
  2. w Rozdziale 2 Organizacja wewnętrzna i obsada osobowa Wydziału § 3 otrzymuje brzmienie:
   "§ 3. Ustala się następującą organizację i obsadę osobową Wydziału:
   1. Izabela Jaworska - Florek -Naczelnik;
   2. Anna Ferens - Jach -Zastępca Naczelnika;
   3. Oddział Kadr
    1. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw osobowych:
     Katarzyna Stalinger -Inspektor;
     Agnieszka Turek -Inspektor;
   4. stanowisko pracy do spraw organizacyjno-prawnych i szkoleń
    wakat;
   5. stanowisko pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
    Magdalena Pieczyńska -Podinspektor;
   6. stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
    Karina Brzęczek -Podinspektor;
   7. stanowisko pracy do spraw obsługi Sekretariatu Starosty i Wicestarosty Gryfińskiego
    Ewelina Podgórska -Inspektor;
   8. stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i obsługi Sekretariatu Etatowego Członka Zarządu
    Ewa Dobosiewicz -Inspektor;
   9. stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i majątku trwałego
    Marcin Wypchło -Podinspektor;
   10. stanowisko pracy do spraw obsługi Biura Paszportowego
    Agnieszka Figura-Dorawa -Podinspektor;
   11. stanowisko pracy do spraw obsługi Kancelarii Ogólnej i Archiwum Zakładowego Starostwa
    Magdalena Bołbot -Podinspektor;
   12. stanowisko pracy do spraw obsługi Kancelarii Ogólnej Starostwa
    Katarzyna Kosudzińska -Referent;
   13. stanowisko pracy do spraw finansowo - gospodarczych
    Lidia Paczkowska -Specjalista;
   14. stanowisko pracy do spraw informatyzacji, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Teleinformatycznego
    Waldemar Trzeciak -Starszy Informatyk;
   15. stanowisko pracy do spraw informatyzacji
    Stefan Fedak -Informatyk;
   16. stanowisko pracy - administrator obiektów
    Igor Wiczkowski -Specjalista;
   17. stanowisko pracy do spraw obsługi samochodu służbowego Honda CRV ZGRK001
    Janusz Skrzypiński -Kierowca;
   18. stanowisko pracy do spraw obsługi samochodu służbowego Ford Mondeo ZGRA001
    wakat -Kierowca;
   19. kontroler techniczny
    Tomasz Smykaj ;";
  3. w Rozdziale 7 Znakowanie akt § 8 ust.3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Ustala się następujące symbole literowe pracowników:
   1. Izabela Jaworska -Florek -OR.IF;
   2. Anna Ferens-Jach -OR.AJ;
   3. Katarzyna Stalinger -OR.KS;
   4. Agnieszka Turek -OR.AT;
   5. Magdalena Pieczyńska -OR.MP;
   6. Karina Brzęczek -OR.KB;
   7. Ewelina Podgórska -OR.EP;
   8. Ewa Dobosiewicz -OR.ED;
   9. Marcin Wypchło -OR.MW;
   10. Agnieszka Figura -Dorawa -OR.AD;
   11. Magdalena Bołbot -OR.MJ;
   12. Katarzyna Kosudzińska -OR.KK;
   13. Lidia Paczkowska -OR.LP;
   14. Waldemar Trzeciak -OR.WT;
   15. Stefan Fedak -OR.SF;
   16. Igor Wiczkowski -OR.IW;
   17. Janusz Skrzypiński -OR.JS;
   18. Wakat ( kierowca)
   19. Wakat ( stanowisko pracy ds.organizacyjno-prawnych i szkoleń)
   20. Tomasz Smykaj -OR.TS;";
  4. schemat struktury organizacyjnej Wydziału otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. uchyla się załącznik Nr 1 i załącznik Nr 19 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich;
 3. załącznik Nr 2 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 4. załącznik Nr 5 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 5. załącznik Nr 6 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 6. załącznik Nr 8 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 7. załącznik Nr 9 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia
 8. załącznik Nr 12 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 9. załącznik Nr 13 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszego zarządzenia
 10. załącznik Nr 17 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
 11. załącznik Nr 18 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszego zarządzenia;
 12. dodaje się załącznik Nr 20 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-11-30 16:18:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 16:18:14

Strona odwiedzona 1645 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.