Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 114/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-11-29

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu

Na podstawie § 13 oraz rozdziału 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje;

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 64/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu wprowadza się następujące zmiany:

 1. w regulaminie wewnętrznym Wydziału Komunikacji i Transportu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 64/2006 r. Starosty Gryfińskiego wprowadza się zmiany:
  1. w Rozdziale 2 Organizacja i wewnętrzna obsada Wydziału § 3 otrzymuje brzmienie:
   " § 3.Ustala się następującą organizację i obsadę osobową Wydziału:
   1. Przemysław Szajewski - Naczelnik;
   2. Aneta Płóciennik - Zastępca Naczelnika;
   3. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów
    1. Maja Kopystyńska - Podinspektor,
    2. Małgorzata Staszak - Specjalista,
    3. Julita Łobuda-Kakuła - Podinspektor ,
    4. Maria Dłużak - Podinspektor (Chojna),
    5. Elżbieta Bachta - Podinspektor (Chojna),
    6. Anna Jędruszkiewicz - Inspektor (Chojna),
    7. Karol Mazur - Podinspektor (Chojna);
    8. Elżbieta Junkiert - Młodszy Referent (w zastępstwie za Julitę Łobodę-Kakułę);
   4. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw uprawnień do kierowania pojazdami:
    1. Edyta Celmer - Inspektor,
    2. Ewa Fabian - Inspektor,
    3. Justyna Sikorska - Inspektor (Chojna);
   5. stanowisko pracy do spraw nadzoru nad zarządzaniem ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych
    1. Paweł Nycz - Inspektor;
   6. stanowisko pracy do spraw nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów
    1. Marcin Pazik - Referent;
   7. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw transportu drogowego i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
    1. Urszula Przetak - Inspektor,
    2. Paweł Wegner - Podinspektor;";
  2. w Rozdziale 7 Znakowanie akt § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Ustala się następujące symbole literowe pracowników:
   1. Przemysław Szajewski - KM.PS;
   2. Aneta Płóciennik -KM/F.AP;
   3. Maja Kopystyńska - KM.MK;
   4. Małgorzata Staszak - KM.MS;
   5. Julita Łoboda-Kakuła - KM.JK;
   6. Maria Dłużak - KM/F.MD;
   7. Elżbieta Bachta - KM/F.EB;
   8. Anna Jędruszkiewicz - KM/F.AJ;
   9. Karol Mazur - KM/F.KM;
   10. Elżbieta Junkiert - KM.EJ;"
   11. Edyta Celmer - KM.EC;
   12. Ewa Fabian - KM.EF;
   13. Justyna Sikorska - KM/F.JS.;
   14. Paweł Nycz - KM.PN.;
   15. Marcin Pazik - KM.MP;
   16. Urszula Przetak - KM.UP.;
   17. Paweł Wegner - KM.PW.;";
  3. dodaje się załączniki Nr 17 i 18 do Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicestarosta Gryfiński
mgr inż. Józef Ruciński

data opublikowania: 2006-12-19 14:00:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-19 14:00:02

Strona odwiedzona 1584 razy
Inf. przygotowana przez: Przemysław Szajewski
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.