Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 115/2006
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2006-11-30

w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217) i § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) oraz § 24 Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 8/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Starostwie Powiatowym w Gryfinie powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym w skład, której wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji - Magdalena Bołbot;
 2. Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich;
 3. Pracownicy kierujący komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 2.

Komisja dokona oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej i stwierdzi, iż stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej, oraz ze upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu.

§ 3.

Przewodniczący komisji sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej, do której dołączone zostaną spisy dokumentacji przeznaczonej do brakowania.

§ 4.

Spisy dokumentacji wraz z protokołem podpisanym przez Członków Komisji przekazane zostaną do Archiwum Państwowego w Szczecinie, celem zatwierdzenia i wydania zgody na brakowanie i przekazanie akt na makulaturę.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wicestarosta Gryfiński
mgr inż. Józef Ruciński

data opublikowania: 2006-12-19 14:00:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-19 14:00:02

Strona odwiedzona 1222 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.