Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 5/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-02-01

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 70/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4) dysponencie - rozumie się osobę podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodu służbowego. Dysponentem samochodów służbowych marki Ford Mondeo o nr rej. ZGR A001, Honda CRV o nr rej. ZGR K001 jest Starosta Gryfiński;";
 2. § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) w czasie nieobecności dysponenta, osobą podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodów służbowych jest Sekretarz Powiatu.";
 3. w § 3 ust. 1 skreśla się pkt 3;
 4. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów nie dotyczy Starosty Gryfińskiego, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu."
 5. dotychczasowy § 1 w załączniku do ww. zarządzenia oznacza się jako § 1 ust. 1;
 6. w § 1 w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
  "2. Dyspozytor sporządza tygodniową ewidencję dokonanych wyjazdów samochodów służbowych i przedkłada ją dysponentowi.";
 7. § 8 w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia otrzymuje brzmienie:
  "§ 8. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów nie dotyczy Starosty Gryfińskiego, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.";
 8. w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia dodaje się § 9 w brzmieniu:
  "§ 9. Trybu ubiegania się o korzystanie z samochodu służbowego nie stosuje się w sytuacjach wymagających realizacji zadań związanych z bieżącą obsługą tutejszego Urzędu (np. odbiór zamówionych towarów, usług) bądź w sytuacjach nagłych (zdarzeniach losowych), których teren działania obejmuje obszar Powiatu Gryfińskiego.".
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicestarosta Gryfiński
mgr Jerzy Miler

data opublikowania: 2007-02-05 13:36:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-05 13:36:16

Strona odwiedzona 1480 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela Jaworska-Florek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.