Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 11/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-02-19

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie procedury zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 110/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie procedury zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  • "1) planowane zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu i związane z tym tworzenie nowych stanowisk pracy lub likwidacja stanowisk pracy,";
 2. dotychczasowy § 3 oznacza się jako § 3 ust. 1;
 3. w § 3 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
  • "2. Starosta w celu realizacji polityki kadrowej ma prawo korzystać w pierwszej kolejności z zasobu kadrowego urzędu w ramach dokonywania wewnętrznych przeniesień i awansów, w celu obsadzenia stanowiska pracy, mając na uwadze kwalifikacje pracowników i potrzeby urzędu.".
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-03-21 12:13:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 12:13:21

Strona odwiedzona 1305 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Ferens-Jach
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.