Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 18/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-03-09

w sprawie powołania komisji do spraw zwalniania z opłat za pobyt dziecka w powiatowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XVI/173/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do spraw zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w składzie:

 • Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie - przewodniczący komisji,
 • Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju - członek komisji,
 • Dyrektor Domu Dziecka w Binowie - członek komisji,
 • Dyrektor Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka w Gardnie - członek komisji,
 • Główna Księgowa PCPR w Gryfinie - członek komisji,
 • Pracownik referatu ds. Opieki i Wychowania w PCPR - członek komisji.
§ 2.

Do zadań Komisji należy:

 1. Analiza dokumentów: wywiadu środowiskowego, wywiadu kuratora sądowego, notatki urzędowej policji itp.
 2. Opiniowanie wniosków dyrektorów placówek odnośnie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
 3. Formułowanie ustaleń oraz przygotowanie opinii dla Starosty Gryfińskiego.
§ 3.

Nadzór nad pracami komisji powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2002 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji do spraw zwalniania z opłat za pobyt dziecka w powiatowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-03-21 14:53:51
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 14:53:51

Strona odwiedzona 1364 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Kwietniewska-Łacny
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.