Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 12/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-02-20

w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 38a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu realizacji zadań Starosty Gryfińskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, zwaną dalej" Komisją" w następującym składzie:

 1. Krzysztof Ziętek - radny delegowany przez Radę Powiatu Gryfińskiego;
 2. Henryk Kaczmar - radny delegowany przez Radę Powiatu Gryfińskiego;
 3. Rafał Mucha - powołany przez Starostę Gryfińskiego;
 4. Adam Zarzycki - powołany przez Starostę Gryfińskiego;
 5. Waldemar Derkacz - powołany przez Starostę Gryfińskiego;
 6. Miłosz Bogdański -delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie;
 7. Leszek Hudziński - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.
§ 2.

Do udziału w pracach Komisji, z głosem doradczym, powołuje się:

 1. Bronisława Tessara - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie;
 2. Bernarda Szymkowiaka - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Gryfinie;
 3. Mirosława Denisa - Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie;
 4. Michała Lidwina - Wójta Gminy Widuchowa;
 5. Elżbietę Lorenowicz - Bień - Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji; Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 3.

W pracach Komisji uczestniczy prokurator Artur Pęcak, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

§ 4.
 1. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego czyni się odpowiedzialnym za opracowywanie propozycji planów pracy Komisji na kolejne lata, które przedstawiać mi do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego.
 2. Przy opracowywaniu projektu planu należy uwzględniać wnioski składane przez członków Komisji.
§ 5.

W ramach czynności związanych z organizowaniem pracy Komisji upoważniam naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego do bezpośredniego kontaktowania się z członkami Komisji oraz osobami uczestniczącymi w jej pracach.

§ 6.

Ustala się "Regulamin pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Obsługę administracyjno - biurową Komisji zapewni Wydział Zarządzania Kryzysowego.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 37/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 sierpnia 2003 r w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-04-20 10:17:26
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 10:17:26

Strona odwiedzona 1267 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Pieczyńska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.