Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 34/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-06-25

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na wykonywanie zadania pn. usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 130a ust. 5b i 5d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (dz.U. nr 164 poz. 1163 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję się komisję w składzie:

 1. Przemysław Szajewski Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – przewodniczący komisji,
 2. Leszek Jurczak – Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie – członek komisji,
 3. Paweł Nycz – Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi – członek komisji,
 4. Marcin Pazik - sekretarz komisji
§ 2

Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. "usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.)" na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 2. ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1, według punktacji stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia,
 3. przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorcy wykonującego zadania, o których mowa w pkt. 1.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania o którym mowa w § 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-08-21 08:42:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-21 08:42:08

Strona odwiedzona 1182 razy
Inf. przygotowana przez: Przemysław Szajewski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.