Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 63/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-09-24

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 115, poz. 791), zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się przy Staroście Gryfińskim - Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Gryfińskiego.
§ 2.

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

 1. Bogusław Kozioł - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie,
 2. Agnieszka Chorwat-Makowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,
 3. Maria Zalewska - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" w Nowym Czarnowie,
 4. Tadeusz Fabisiak - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Gryf" w Gryfinie,
 5. Alina Leończyk - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach.
§ 3.

Obsługę Rady zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-09-26 08:37:04
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 08:37:04

Strona odwiedzona 1149 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Podgórska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.