Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 67/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-09-25

w sprawie zasad ustalania ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468) zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, stosuje się następujące zasady ustalania cen:
  1. Cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego, podwyższoną odpowiednio o:
   1. 10% - przy wartości nieruchomości nie przekraczającej równowartości 10 000,00 euro,
   2. 15% - przy wartości nieruchomości przekraczającej równowartość 10 000,00 euro, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  2. Cenę wywoławczą nieruchomości w drugim przetargu można obniżyć w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu, odpowiednio o:
   1. 5% - przy wartości nieruchomości nie przekraczającej równowartości 10 000,00 euro,
   2. 10% - przy wartości nieruchomości przekraczającej równowartość 10 000,00 euro, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Nieruchomości nie zbyte w drugim przetargu mogą być:
   1. ponownie wystawiane na przetarg, przy czym cena wywoławcza nieruchomości może być niższa od ceny ustalonej do drugiego przetargu o 5%, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
   2. zbyte w drodze rokowań za cenę nie niższą niż 40% jej wartości.
 2. W razie uznania, iż w danym przypadku należy zastosować inne zasady określenia ceny wywoławczej, niż określone w ust. 1, Starosta może zarządzić odstąpienie od stosowania zapisów niniejszego paragrafu.
§ 2

W trybie bezprzetargowym nieruchomości zbywa się za cenę ustaloną w wyniku rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, chyba, że zastosowano bonifikatę przewidzianą ustawą. Cenę nieruchomości powiększa się o koszty przygotowania do sprzedaży, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-09-26 14:15:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 14:15:21

Strona odwiedzona 1265 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Pawlukiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.